دفاتر نمايندگي تماس با ما در باره ما آشنائي با كشور مالزي صفحه اصلي
 

دفتر تهران
تهران ، خیابان وحید دستگردی (ظفر) ، بین نفت و مدرس ، پلاک 216 ، واحد 1 ، گروه بین المللی کادی
صندوق پستی: ایران ، تهران ، صندوق پستی 8577-15875
تلفن: 22227317-21-98+
تلفکس: 22222895-21-98+
همراه: 1263390-912-98+ ، 1263390-935-98+
آدرس وب سایت: WWW.KADI.IR
آدرس ایمیل: INFO@KADI.IR


دفتر منطقه آزاد جزیره کیش ایران
آدرس: جزیره کیش ، میر محنا ، فاز اِف ، شماره 95
صندوق پستی: ایران ، تهران ، صندوق پستی 7536-15875
تلفن: 4431257-764-98+
تلفکس: 4431257-764-98+
همراه: 7685754-934-98+
آدرس وب سایت: WWW.KADI-INTERNATIONAL.COM
آدرس ایمیل: INFO@KADI-INTERNATIONAL.COM


دفتر کانادا
آدرس: کانادا ، نوا اسکوشیا، هالیفکس ، شماره 5085
کد پستی: B3K 5L8
تلفن: 4454566-902-1+
تلفکس: 4315797-902-1+
آدرس وب سایت فارسی: WWW.CMACADEMIC.COM
آدرس ایمیل بخش فارسی: INFO@CMACADEMIC.COM
آدرس وب سایت انگلیسی: WWW.C2K.CA
آدرس ایمیل بخش انگیسی: INFO@C2K.CA


دفتر مالزی
صندوق پستی: ایران ، تهران ، صندوق پستی 4634-19395
تلفن: 122523566-60+
تلفکس: 172908510-60+
همراه: 123637895-60+ و 177625141-60+ و 177291600-60+
آدرس وب سایت: WWW.MMACADEMIC.COM
آدرس ایمیل: INFO@MMACADEMIC.COM


دفتر امارات متحده عربی
آدرس: امارات متحده عربی ، دوبی ، شماره 56329
تلفن: 4307491-4-971+
تلفکس: 4307491-4-971+
پیام گیر: 7701190-50-971+ و 7758814-50-971+
همراه: 8450600-50-00971
آدرس وب سایت: WWW.KADI-INTERNATIONAL.COM
آدرس ایمیل: INFO@KADI-INTERNATIONAL.COM


نظام آموزش عالي مالزي دانشگاه مالايا دانشگاه سن مالايا دانشگاه مولتي مديا دانشگاه تكنولوژي ليمكوك وينگ دانشگاه و دانشكده سونوي (INTI)گروه كالج-دانشگاه اينتي پتالينگ جايا E.L.S موسسه دانشگاه تكنولوژي كرتين دانشگاه علوم و فنون مالزي دانشگاه ملي تناگا دانشگاه تكنولوژي پتروناس دانشگاه ساراواك دانشگاه تكنولوژي مالزي دانشگاه كيانگ سان دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي دانشگاه صباح

 
mmacademic , Unit 1 , No 216 , Between Naft St & Modarres St , Vahid Dastgerdi St (Zafar St) , tehran IRAN
P.O.Box : 15875-7536 , Tehran - Iran
Tel/Fax  : +9821 22227317 - 22222895 
voice     : +98912 1263390