دفاتر نمايندگي تماس با ما در باره ما آشنائي با كشور مالزي صفحه اصلي
 

 

دانشگاه صباح         (Universiti of Malaysia Sabah)

 

 دانشكده‌ها:

دانشكده مهندسي و فناوري اطلاعات، دانشكده علوم فناوري، دانشكده بازرگاني و اقتصاد، دانشكده علوم اجتماعي، دانشكده روان‌شناسي و مددكاري اجتماعي، دانشكده آموزش، دانشكده تغذيه و صنايع غذايي، دانشكده جنگل‌داري و نواحي حاره‌اي، دانشكده هنر

مراكز عالي:

مؤسسه مارينوبرنئو، مؤسسه حفاظت و زيست‌شناسي حاره‌اي، مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي و مراكز گسترش دانش و يادگيري زبان

 

 

 

 

Web Site     : www.ums.edu.my/english

 

 

نظام آموزش عالي مالزي دانشگاه مالايا دانشگاه سن مالايا دانشگاه مولتي مديا دانشگاه تكنولوژي ليمكوك وينگ دانشگاه و دانشكده سونوي (INTI)گروه كالج-دانشگاه اينتي پتالينگ جايا E.L.S موسسه دانشگاه تكنولوژي كرتين دانشگاه علوم و فنون مالزي دانشگاه ملي تناگا دانشگاه تكنولوژي پتروناس دانشگاه ساراواك دانشگاه تكنولوژي مالزي دانشگاه كيانگ سان دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي دانشگاه صباح

 
mmacademic , No 3, Sabr Aley , Zafar St , Dr shariati St , tehran IRAN
P.O.Box : 15875-7536 , Tehran - Iran
Tel/Fax  : +9821 22227317 - 22221137 
voice     : +98912 1263390