دفاتر نمايندگي تماس با ما در باره ما آشنائي با كشور مالزي صفحه اصلي
   

دانشگاه و دانشكده سونوي  (Sunway University College)

دانشگاه و دانشكده Sunway در سال1987 تأسيس شد. يكي از مراكز آموزش عالي مالزي و مورد تأييد وزارت علوم مالزي است كه مي‌تواند جوابگوي جمعيت رو به افزون مالزي و كشورهاي منطقه باشد. مساحت دانشگاه 22 هكتار است. گنجايش اين ساختمان براي 8000 دانشجو مناسب است و داراي خوابگاههاي منظم براي پرسنل و اعضا است. اين دانشگاه مطابق با دانشگاههاي اروپايي و امريكايي است.

پايه ورود به اين دانشگاه با گذراندن “GCEO” امكان‌پذير است كه مشابه آزمون ورودي دانشگاههاي:

MONASH UNIVERSITY FOUNDATION YEAR

CANADIAN INTERNATIONAl MATRICULATION

PROGRAM CAMBRIDGE GCE A LEVEL AND

AUSTRALIA MATRICULATION

مي‌باشد.

زبان تدريس براي تمامي رشته‌ها انگليسي مي‌باشد.

 

 

web site     : www.sunway.edu.my

 
 

نظام آموزش عالي مالزي دانشگاه مالايا دانشگاه سن مالايا دانشگاه مولتي مديا دانشگاه تكنولوژي ليمكوك وينگ دانشگاه و دانشكده سونوي (INTI)گروه كالج-دانشگاه اينتي پتالينگ جايا E.L.S موسسه دانشگاه تكنولوژي كرتين دانشگاه علوم و فنون مالزي دانشگاه ملي تناگا دانشگاه تكنولوژي پتروناس دانشگاه ساراواك دانشگاه تكنولوژي مالزي دانشگاه كيانگ سان دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي دانشگاه صباح

 
mmacademic , No 3, Sabr Aley , Zafar St , Dr shariati St , tehran IRAN
P.O.Box : 15875-7536 , Tehran - Iran
Tel/Fax  : +9821 22227317 - 22221137 
voice     : +98912 1263390